พระเจ้าหลุยส์ที่ 3 แห่งฝรั่งเศส

พระเจ้าหลุยส์ที่ 3 แห่งฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส: Louis III de France) (863 - 5 สิงหาคม 882) ทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งชนแฟรงค์ตะวันตก พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 6 ในราชวงศ์กาโรแล็งเชียง พระองค์เป็นพระราชโอรสองค์โตในพระเจ้าหลุยส์ที่ 2 แห่งฝรั่งเศสกับสมเด็จพระราชินีแอนซ์การ์ดแห่งเบอร์กันดี พระองค์ทรงปกครองฝรั่งเศสเพียง 2 ปี ก็สวรรคต เหล่าขุนนางจึงสนับสนุนให้เจ้าชายคาร์โลมัน พระอนุชาของพระองค์ขึ้นครองราชย์แทน

พระเจ้าหลุยส์ที่ 3 แห่งฝรั่งเศส
รัชสมัย879 - 882
ประสูติ863
สวรรคต5 สิงหาคม 882 (พระชนมายุ 19 พรรษา)
พระเจ้าหลุยส์ที่ 3 แห่งฝรั่งเศส
ราชวงศ์ราชวงศ์กาโรแล็งเชียง
พระราชบิดาพระเจ้าหลุยส์ที่ 2 แห่งฝรั่งเศส
พระราชมารดาสมเด็จพระราชินีแอนซ์การ์ดแห่งเบอร์กันดี

พระเจ้าหลุยส์ที่ 3 เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 882 เนื่องจากพระองค์ตกลงจากหลังม้าในขณะที่กำลังไล่ตามหญิงสาวคนรักของพระองค์ พระศพของพระองค์ถูกฝังที่มหาวิหารแซ็ง-เดอนี

อ้างอิง แก้

  • Green, Dennis H. "The Ludwigslied and the Battle of Saucourt", in Judith Jesch (ed.), The Scandinavians from the Vendel Period to the Tenth Century (Oxford: Boydell Press, 2002), 281–302.
  • Fouracre, Paul. "The Context of the Old High German Ludwigslied", Medium Aevum, 46 (1985), 87–103.
  • MacLean, Simon. Kingship and Politics in the Late Ninth Century: Charles the Fat and the end of the Carolingian Empire. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
  • McKitterick, Rosamond. The Frankish Kingdoms under the Carolingians, 751–987. London: Longman, 1983.
  • Oman, Charles. The Dark Ages 476–918. London: Rivingtons, 1914.