สมเด็จพระเจ้าสร้อยศรีสมุทรพุทธางกูร

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

สมเด็จพระเจ้าสร้อยศรีสมุทรพุทธางกูร (พ.ศ. 2236 - พ.ศ. 2280) เป็นเจ้าผู้ครองนครจำปาศักดิ์ ลำดับที่ 1 (พ.ศ. 2256 - พ.ศ. 2280) พระราชนัดดาของพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราชแห่งเวียงจันทน์

อ้างอิงแก้ไข

ก่อนหน้า สมเด็จพระเจ้าสร้อยศรีสมุทรพุทธางกูร ถัดไป
ไม่มี   เจ้าผู้ครองนครจำปาศักดิ์
(พ.ศ. 2256 - พ.ศ. 2280)
  สมเด็จพระพุทธเจ้าองค์หลวงไชยกุมาร