พระเจ้าวั่วติง

พระเจ้าวั่วติง (จีน: 沃丁) เป็นกษัตริย์รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์ชางในประวัติศาสตร์จีน ทรงครองราชย์ระหว่าง 1628 ปีก่อนคริสตกาล - 1609 ปีก่อนคริสตกาล ปีรัชศกที่ 19 (เมื่อ 1609 ปีก่อนคริสตกาล) พระองค์สวรรคต พระเจ้าไท่เกิง พระอนุชาขึ้นสืบราชวงศ์

พระเจ้าวั่วติง
1628 ปีก่อนคริสตกาล - 1609 ปีก่อนคริสตกาล
พระบรมนามาภิไธยวั่วติง
พระปรมาภิไธยพระเจ้าวั่วติง
ครองราชย์1628 ปีก่อนคริสตกาล - 1609 ปีก่อนคริสตกาล
รัชกาลก่อนพระเจ้าไท่เจี่ย
รัชกาลถัดไปพระเจ้าไท่เกิง
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชบิดาพระเจ้าไท่เจี่ย

อ้างอิงแก้ไข

ก่อนหน้า พระเจ้าวั่วติง ถัดไป
พระเจ้าไท่เจี่ย   พระมหากษัตริย์จีน
(1628 ปีก่อนคริสตกาล - 1609 ปีก่อนคริสตกาล)
  พระเจ้าไท่เกิง