พระเจ้ามูแห่งพัลแฮ

จักรพรรดิมูแห่งพัลแฮ ทรงเป็นจักรพรรดิองค์ที่ 2 แห่ง อาณาจักรพัลแฮ เป็นพระราชโอรสใน พระเจ้าโก หรือ แท โจยอง

พระเจ้ามูแห่งพัลแฮ
พระปรมาภิไธยพระเจ้ามูแห่งบัลแฮ
พระอิสริยยศจักรพรรดิ แห่ง พัลแฮ
ครองราชย์พ.ศ. 1262พ.ศ. 1280
บรมราชาภิเษกพ.ศ. 1262
รัชกาลก่อนโก
รัชกาลถัดไปมุน
ข้อมูลส่วนพระองค์
สวรรคตพ.ศ. 1280
พระราชบิดาโก
พระราชบุตรองค์ชายแท ฮึนมู

พระราชประวัติแก้ไข

แท มูเย ประสูติเมื่อใดที่ไหนไม่ปรากฏแน่ชัดเป็นพระราชโอรสองค์โตใน พระเจ้าโก หรือ แท โจยอง ปฐมจักรพรรดิแห่ง อาณาจักรพัลแฮ เมื่อพระราชบิดาเสด็จสวรรคตลงเมื่อปี ค.ศ. 719 (พ.ศ. 1262) องค์ชายแท มูเยในที่รัชทายาทจึงเสด็จ ขึ้นครองราชย์แทนสืบต่อมาเมื่อแรกครองราชย์ได้พระราชทานตำแหน่งและรัชศกแก่พระเจ้าโกผู้เป็นพระราชบิดาว่า อิน-อัน

ในรัชสมัยแก้ไข

ตลอด 18 ปีแห่งรัชสมัยของพระเจ้ามูทรงต้องทำสงครามกับหลายฝ่ายเช่น ราชวงศ์ถัง,คิตันและ โมเฮ เป็นต้นเสด็จสวรรคตลงเมื่อปี ค.ศ. 737 (พ.ศ. 1280) องค์ชายแด ฮึนมูพระราชโอรสจึงเสด็จขึ้นครองราชย์สืบต่อมาเป็น พระเจ้ามุน