พระเจ้าบูแห่งโกโชซอน

พระเจ้าบู พระมหากษัตริย์เกาหลีสมัยอาณาจักรโชซ็อนโบราณ มีพระนามเต็มว่า บู โซเย วอนด็อก จีมัน มูด็อก วัง เป็นพระราชโอรสในพระเจ้าดันกุน วังกยอม กับพระนางฮโยซอง ตระกูลยง (ภายหลังถูกสถาปนาเป็น พระนางโซยอน พระราชชนนี) พระเจ้าบูสวรรคตด้วยพระอาการพระหทัยวายเมื่อพระชนมายุ 31 พรรษา พระอนุชาได้ครองราชย์ต่อเป็นพระเจ้าจุนแห่งโกโชซอน

ราชตระกูลแก้ไข

พระราชินีแก้ไข

  • สมเด็จพระราชินีซอนฮเย ตระกูลฮัน แห่งอันซอง (สมเด็จพระนางเจ้า คังซุน พระพันปีหลวง)

พระสนมแก้ไข

  • พระสนม ยองแฮ ตระกูล ซอ แห่ง จีแม
  • พระสนม โยอิน ตระกูล มิน แห่ง ชอมิน (ถูกปลดออกจากตำแหน่ง)

พระราชธิดาแก้ไข

  1. องศ์หญิง ยอฮึง ประสูติจาก สมเด็จพระราชินีซอนฮเย ตระกูลฮัน แห่งอันซอง (สมเด็จพระนางเจ้า คังซุน พระพันป๊หลวง)
  2. องศ์หญิงซอคยอง ประสูติจาก พระสนม ยองแฮ ตระกูล ซอ แห่ง จีแม