พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเนียม

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเนียม (12 เมษายน พ.ศ. 2343 - พ.ศ. 2367) ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน 5 แรม 3 ค่ำ ปีวอก โทศก จุลศักราช 1162 ตรงกับวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2343 เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยและเจ้าจอมมารดาเหมใหญ่ ทรงเป็นต้นราชสกุลนิยมิศร

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเนียม
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
ประสูติ12 เมษายน พ.ศ. 2343
สิ้นพระชนม์พ.ศ. 2367
ราชวงศ์จักรี
ราชสกุลนิยมิศร
พระบิดาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
พระมารดาเจ้าจอมมารดาเหมใหญ่ ในรัชกาลที่ 2
ธรรมเนียมพระยศของ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเนียม
การทูลใต้ฝ่าพระบาท
การแทนตนข้าพระพุทธเจ้า
การขานรับพ่ะย่ะค่ะ/เพคะ

สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 2 เมื่อปีวอก ฉศก จุลศักราช 1186 ตรงกับปี พ.ศ. 2367 พระชันษา 26 ปี

พระโอรส-พระธิดา แก้

  • หม่อมเจ้าหญิงประดับ นิยมิศร (สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2441)
  • หม่อมเจ้าหญิงวนิดา นิยมิศร (ประสูติ พ.ศ. 2369 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2434)
  • หม่อมเจ้าชายสวัสดิ์ นิยมิศร (พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ พ.ศ. 2407)
  • หม่อมเจ้าชายนพรัตน์ นิยมิศร (สิ้นชีพิตักษัย 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2429)
  • หม่อมเจ้าชายมงคล นิยมิศร (พระราชทานเพลิง ณ วัดสุวรรณาราม พ.ศ. 2396)

อ้างอิง แก้

  • ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8
  • บรรเจิด อินทุจันทร์ยง. ราชสกุลพระบรมราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : องค์การค้าของคุรุสภา, พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2539. หน้า หน้าที่. ISBN 974-005-650-8 ข้อผิดพลาดพารามิเตอร์ใน {{ISBN}}: checksum