พระเจ้าตอมิสลัฟที่ 1 แห่งโครเอเชีย

พระเจ้าตอมิสลัฟที่ 1 แห่งโครเอเชีย (อังกฤษ: Tomislav I of Croatia) (? – ค.ศ. 928) เป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรโครเอเชียแห่งราชวงศ์ Trpimirović ผู้ครองราชย์ต่อจากดยุกมันซิเมียร์แห่งโครเอเชียระหว่างปี ค.ศ. 910 จนเสด็จสวรรคตในปี ค.ศ. 928 โดยมีสมเด็จพระเจ้าทรพิเมียร์ที่ 2 ขึ้นครองราชย์ต่อจากพระองค์

พระเจ้าตอมิสลัฟที่ 1
Tomislav I of Croatia
Kralj Tomislav na prijestolju.JPG
พระบรมสาทิสลักษณ์ที่วาดในปีค.ศ.1941 โดยJosip Horvat Međimurec
กษัตริย์แห่งโครเอเชีย
ครองราชย์ป. 925–928
ก่อนหน้าไม่มี
ถัดไปTrpimir II
ดยุคแห่งโครเอเชีย
ครองราชย์ป. 910–925
ก่อนหน้าMuncimir
ถัดไปไม่มี
ราชวงศ์Trpimirović
พระราชบิดาMuncimir (เป็นที่สงสัย)
ศาสนาคริสต์

ตอมิสลัฟขึ้นเป็นประมุขในฐานะ "ดยุก" (dux Croatorum) แห่งดาลเมเชียโครเอเชีย ระหว่างปี ค.ศ. 910 จนถึงปี ค.ศ. 925 และทรงเป็นปฐมกษัตริย์ (rex Croatorum) แห่งราชอาณาจักรโครเอเชียระหว่างปี ค.ศ. 925 จนเสด็จสวรรคตในปี ค.ศ. 928

ตอมิสลัฟอาจจะเป็นพระราชโอรสของมันซิเมียร์ดยุกแห่งดาลเมเชียโครเอเชีย ในปี ค.ศ. 925 ตอมิสลัฟก็ทรงรวมโครแอทแห่งดาลเมเชีย และ แพนโนเนียเข้าเป็นราชอาณาจักรเดียวกัน พระองค์ทรงรวมดินแดนตั้งแต่ทะเลเอเดรียติกไปจนถึงแม่น้ำดราวา และจากแม่น้ำราซาในอิสเตรียไปจนถึงแม่น้ำดรินา ภายใต้การปกครองของพระองค์ราชอาณาจักรโครเอเชียกลายเป็นราชอาณาจักรที่มีอำนาจมากที่สุดอาณาจักรหนึ่งในยุคกลาง^

อ้างอิงแก้ไข

  • Opća Enciklopedija Jugoslavenskog Leksikografskog Zavoda, Zagreb, 1982 ^

ข้อมูลเพิ่มเติมแก้ไข