พระเจ้าชุงจอง

พระเจ้าชุงจอง ครองราชย์ปี(เกาหลี충절; ฮันจา忠定; อาร์อาร์Chungjeong; เอ็มอาร์Ch'ungjeong ค.ศ.1348-1351) เทียบเป็นพ.ศ. 1891-1894 มีความวุ่นวายหลายอย่างในสมัยของพระองค์อำนาจในวังตกอยู่กับพวกพ้องฝ่ายญาติๆของพระมารดากับขุนนางใหญ่ชื่อ ยุนซิยู พร้อมกันนั้นก็เริ่มถูกรุกรานจากโจรสลัดญี่ปุ่นอีกด้วย พระองค์ถูกสังหารในเวลาต่อมา จากนั้นพระปิตุลา (อา) ของพระองค์ซึ่งก็คือ องค์ชายวังกี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น องค์ชายคังนึง ได้ครองราชย์ในนามของพระเจ้าคงมิน

พระราชวงศ์แก้ไข

  • พระราชบิดา พระเจ้าชุงฮเย (충혜)
  • พระราชมารดา พระสนมฮุยบิน ตระกูล ยุน 희비 윤씨 - 파평 윤계종의 딸

พระมเหสี

พระราชโอรส

  • องค์ชายซิจอง 시중공(侍中公) พระราชโอรสของสมเด็จพระราชินี ไม่ทราบพระนาม
ก่อนหน้า พระเจ้าชุงจอง ถัดไป
พระเจ้าชุงมอก   พระราชาแห่งโครยอ
(พ.ศ. 1891 - พ.ศ. 1894)
  พระเจ้าคงมิน