พระเจ้าช็องจง

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก พระเจ้าจองจง)

พระเจ้าช็องจง (Jeongjong) อาจหมายถึง