พระสารสาสน์พลขันธ์

พระสารสาสน์พลขันธ์ เป็นบรรดาศักดิ์ของข้าราชการไทยฝ่ายทหารระหว่างสมัยรัชกาลที่ 5–7 ผู้มีบรรดาศักดิ์ดังกล่าวนี้ดำรงตำแหน่งเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก ซึ่งอาจหมายถึง