พระราชพันธุประพัทธ์ (หม่อมราชวงศ์วอน)

พระราชพันธุประพัทธ์ (พ.ศ. 2371 - พ.ศ. 2443) นามเดิม หม่อมราชวงศ์วอน เจษฎางกูร เป็นพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายมหานิกาย อดีตเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยารามวรวิหาร

พระราชพันธุประพัทธ์

(หม่อมราชวงศ์วอน )
ส่วนบุคคล
เกิดพ.ศ. 2371
มรณภาพพ.ศ. 2443
นิกายมหานิกาย
ตำแหน่งชั้นสูง
ที่อยู่วัดสังเวชวิศยารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม

ประวัติ

แก้

พระราชพันธุประพัทธ์ นามเดิม หม่อมราชวงศ์วอน เจษฎางกูร เกิดเมื่อ พ.ศ. 2371 เป็นโอรสในหม่อมเจ้าเถร เจษฎางกูร พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงจักรเจษฎา พระราชอนุชาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้อุปสมบทอยู่ที่วัดสังเวชวิศยารามวรวิหาร จนได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสเมื่อพ.ศ. 2405[1]

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตั้งเป็นพระราชาคณะที่ พระราชพันธุประพัทธ์ เมื่อพ.ศ. 2429[2] และได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสมาจนถึงแก่มรณภาพเมื่อพ.ศ. 2443 อายุ 72 ปี

สมณศักดิ์

แก้
  • พ.ศ. 2429 เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชพันธุประพัทธ์

ตำแหน่งทางคณะสงฆ์

แก้
  • เจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยารามวรวิหาร (พ.ศ. 2405 - พ.ศ. 2443)

อ้างอิง

แก้
ก่อนหน้า พระราชพันธุประพัทธ์ (หม่อมราชวงศ์วอน) ถัดไป
พระบวรวิริยเถร (อยู่)    
เจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยารามวรวิหาร
(พ.ศ. 2405 - พ.ศ. 2443)
  พระครูธรรมจริยาภิรมย์ (โป๋ ธมฺมโชติ)