พระราชพงศาวลีราชวงศ์ที่สิบเก้าแห่งอียิปต์

แผนผังลำดับครอบครัวราชวงศ์ที่สิบเก้าแห่งอียิปต์เป็นการสันนิฐานและการตีความ แผนผังลำดับครอบครัวราชวงศ์ที่สิบเก้าแห่งอียิปต์เริ่มต้นจากการแต่งตั้งให้ ฟาโรห์รามเสสที่ 1 ให้เป็นรัชทายาทของฟาโรห์ฮอร์เอมเฮบ ซึ่งเป็นฟาโรห์องค์สุดท้ายของราชวงศ์ที่ 18 ซึ่งพระองค์ไม่มีพระราชโอรส[1] ฟาโรห์รามเสสที่ 1 สืบเชื้อสายต่อถึงฟาโรห์รามเสสที่ 2 มหาราชซึงพระองค์มีโอรสธิดามากมาย

หลังจากการสิ้นพระชนม์ของฟาโรห์รามเสสที่ 2 มหาราช มีการสืบราชสันติวงศ์ไม่ชัดเจน ไม่ทราบสัญชาติของฟาโรห์อเมนเมสเซและความสัมพันธ์ที่แท้จริงของพระองค์กับฟาโรห์ซิพทาห์

ผู้บังคับบัญชาเซติ
ฟาโรห์แรเมซีสที่ 1ซิทเร
ฮัตตูชีลีที่ 3ปูดูเฮปา
ฟาโรห์เซติที่1ทูยา
ไอเซตโนเฟรต ฟาโรห์แรเมซีสที่ 2เนเฟอร์ทารีมาอัตฮอร์เนเฟรูเร
อามุน-เฮอร์-เคปเซ็ปเมริทอาเมน
แรเมซีสบินตานัทคาเอ็มวาเซ็ทไอซิสโนเฟรต ฟาโรห์เมร์เนปทาห์ทาคัต
ฟาโรห์เซติที่ 2 ฟาโรห์ทวอสเรต ฟาโรห์อเมนเมสเซ
ฟาโรห์ซิพตาห์

อ้างอิง

แก้
  1. Joyce Tyldesley: Ramesses, Egypt's Greatest Pharaoh

บรรณานุกรม

แก้
  • Aidan Dodson & Dyan Hilton (2004). The Complete Royal Families of Ancient Egypt. London: Thames & Hudson.