พระประดิษฐไพเราะ

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

พระประดิษฐไพเราะ อาจหมายถึง

อาจสับสนกับ หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)