พระครูวัชรโพธิคุณ (หริ่ง มโหสโถ)

พระครูวัชรโพธิคุณ (หริ่ง มโหสโถ) เป็นพระเถระในจังหวัดเพชรบุรี หลวงพ่อหลิ่งเป็นพระภิกษุชาวไทยเชื้อสายจีนที่มีชื่อเสียงด้านการแพทย์แผนไทยเป็นอย่างมาก

พระครูวัชรโพธิคุณ(หริ่ง มโหสโถ).jpg

ประวัติแก้ไข

การศึกษาแก้ไข

  • การศึกษาฝ่ายฆราวาส สำเร็จการศึกษาประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนวัดนาพรม เมื่อ พุทธศักราช 2473
  • การศึกษาทางบรรพชิต ขณะเยาววัยได้บรรพชาเป็นสามเณรต่อมาโยมมารดาได้ให้ท่านลาสึกขลาบท เมื่ออายุครบ 20 ปีได้ อุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดลาดโพธิ์ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2479 โดยพระครูปัญญากรวิโรจน์(รุ่ง)วัดโพธิ์พระใน เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูเลี่ยม วัดพระรูป เป็นพระกรรมาวาจาจารย์ พระครูชุ่ม วัดจันทราวาส และพระครูรวม วัดลาดโพธิ์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์
  • แพทย์แผนไทย ศึกษาตำรับตำราจากหลวงพ่อรวม วัดลาดโพธิ์ เพชรบุรี หลังจากเรียนจนหมดสิ้นวิชาจากหลวงพ่อรวมแล้ว หลวงพ่อหริ่งก็ได้เสาะแสวงหายาสมุนไพร ตำรับ ตำราดี ที่มีชื่อเพื่อนำมารักษาให้แก่ชาวบ้านที่ไปมาท่านจนมีชื่อเสียงแต่ครั้งยังเป็นสามเณรอยู่วัดลาดโพธิ์ ครั้นเป็นภิกษุจึงได้ฉายาว่า "มโหสโถ" [2] แปลว่า "หมอใหญ่" หลังจากหลวงพ่อรวม เจ้าอาวาสวัดลาดโพธิ์ ได้มรณภาพ ท่านก็ได้เป็นเจ้าอาวาสต่อจากหลวงพ่อรวม

การบริหารแก้ไข

พุทธคุณแก้ไข

พระครูวัชรโพธิคุณ (หริ่ง มโหสถ) มีเวทยมนต์ทางด้านการรักษาผู้ป่วย [3] วิชาอาคมในการต่อกระดูกที่แก่กล้าหาใครเสมอเหมือน [4] ให้การสงเคราะห์แก่ชาวบ้านในจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดใกล้เคียง โดยมิได้เรียกร้องเงินทอง สิงของตอบแทนแต่อย่างใด โดยให้การรักษาทางด้านโรคกระดูก ผิวหนัง ฯลฯ โดยส่วนใหญ่ผู้ที่เข้าการรักษาจะเป็นผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุจากตกต้นตาล อุบัติเหตุทางรถยนต์ หรือผลกระทบจากโรคอื่น เป็นต้น ในแต่ละวันจะมีผู้คนจากในแต่ละสารทิศ ที่ประสบเคราะห์กรรมมาให้หลวงพ่อรักษา ท่านก็รับรักษาหาใช่เกี่ยงงอนไม่ และเป็นที่ประจักแก่สายตาผู้คนที่มารักษาอยู่เป็นเนืองนิต โดยในแต่ละวันจะมีผู้ป่วยมาหาหลวงพ่อหริ่งจนแน่นกุฏิทุกวัน [5]

อ้างอิงแก้ไข

  1. หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ. ฉบับวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2540. หน้า 1,19.
  2. หนังสือพิมพ์เพชรภูมิ ฉบับวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2543 หน้าพิเศษ 2
  3. สาระสังเขป พระครูวัชรโพธิคุณ (หริ่ง มโหสโถ) ชาติภูมิของหลวงพ่อ http://72.14.235.132/search?q=cache:cZ2jGH231ZoJ:gold.rajabhat.edu/rLocal/Data/%25BA%25D8%25A4%25A4%25C5/%25BE%25C3%25D0%25A4%25C3%25D9%25C7%25D1%25AA%25C3%25E2%25BE%25B8%25D4%25A4%25D8%25B3.doc+%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93&cd=3&hl=th&ct=clnk&gl=th
  4. เกจิพระยุคเก่าสายเพชรบุรี http://www.pantown.com/board.php?id=27967&area=3&name=board5&topic=6&action=view สืบค้นเมื่อ 30 เมษายน พ.ศ. 2552
  5. พระครูญาณวิสุทธิ (บรรณาธิการ). ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพพระครูวัชรโพธิคุณ(หริ่ง มโหสโถ), บริษัทเพชรภูมิการพิมพ์. จังหวัดเพชรบุรี. 2542 ISBN : 974-85792-9-8