พรรคมินจุง (เกาหลี민중당; ฮันจา民衆黨; อาร์อาร์Minjungdang) เป็นพรรคการเมืองในประเทศเกาหลีใต้ มีอุดมการณ์ก้าวหน้านิยม และเสรีชาตินิยม หรือฝ่ายซ้าย จนถึงฝ่ายซ้ายจัด ก่อตั้งจากการรวมพรรคประชาชนใหม่ และพรรคสหประชาชน เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ค.ศ. 2017[1]

Logo of The People’s Party of South Korea.png

อ้างอิงแก้ไข

  1. "민중당 공식 출범 "민중 승리시대 열 것" 포부". 인천일보 (ภาษาเกาหลี). 2017-10-15. สืบค้นเมื่อ 2017-10-16.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข