พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศคีร์กีซสถาน

พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศคีร์กีซสถาน (รัสเซีย: Коммунистическая Партия Киргизстана Kommunisticheskaya Partiya Kirgizstana) เป็นพรรคคอมมิวนิสต์ของประเทศคีร์กีซสถาน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ค.ศ. 1999 โดยแยกออกจากพรรคของคอมมิวนิสต์แห่งประเทศคีร์กีซสถาน (Party of Communists of Kyrgyzstan)

พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศคีร์กีซสถาน
Коммунистическая Партия Киргизстана
เลขาธิการพรรคคลารา อาซีบีโกวนา
ที่ทำการพรรคบิชเคก, ประเทศคีร์กีซสถาน
อุดมการณ์คอมมิวนิสต์
มากซ์-เลนิน
จุดยืนซ้ายจัด
ทีนั่ง
0 / 120
การเมืองคีร์กีซสถาน
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศคีร์กีซสถานไม่ได้มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งเมื่อปี ค.ศ. 2000 แต่เผยแพร่ความคิดคอมมิวนิสต์ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศคีร์กีซสถานเป็นพรรคการเมืองในเครือข่ายพรรคคอมนิวนิสต์โซเวียด โดยการนำของโอเลค เซนิน[1]

อ้างอิงแก้ไข