ข้าพเจ้าจะนำเนื้อหาและยกระดับมาตรฐานและเข้มงวดอย่างต่อเนื่อง

  • ไม่ก่อกวน
  • ยุติธรรมและใส่ใจ
  • มาตรฐานอย่างดี