Ben 10 Alien Force ตอนที่ 16 ชื่อตอน Good Copy Bad Copy ได้ฉายครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552 เวลา 22.00น ของวันศุกร์ (ไม่ใช่ 18.00 น) หากคุณไม่ทราบข้อมูลที่แท้จริง ก็ขอให้ยุติแก้ไข