บาเบลและกล่องผู้ใช้
th-N ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่
ผู้ใช้ตามภาษา

สวัสดีครับ ผม thorn_bp

ที่มาของชื่อแก้ไข

มาจากทอร์น หรือตัว þ แต่บางที่ดันไม่สามารถตั้งชื่อตาม þ ได้จึงใช้ bp แทน และพอชื่อซ้ำก็เลยเติม thorn ไว้ข้างหน้า