ประวัติคนนามสกุล ปานแดงแก้ไข

ประวัติคนนามสกุล ปานแดง นาย หลง ปานแดง กับ ย่าทวด เหมือน ปานแดง พื้นเพเป็นคน จังหวัด ปราจีนบุรี มีบุตรทั้งหมด 8 คน 1.นาย ประสิทธิ ปานแดง (ปู่สี) เกิด พศ.2461 2.ย่า น้อย ปานแดง 3.นาย จำเริญ ปานแดง (ปู่เริญ) 4.นาย สนุ่น ปานแดง (ปู่หนุ่น) 5.นาย สนั่น ปานแดง (ปู่หนั่น) เกิด พศ.2473 6.นาย ตัน ปานแดง (ปู่ตัน) 7.นาย ดำ ปานแดง (ปู่ดำ) 8.นาง หวน ปานแดง

นาย สมนึก ปานแดง เป็นบุตร นาย สนั่น ปานแดง กับ นาง บุญมาก (แย้มสุข) ปานแดง เกิดวันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม 2495 เป็นคน จังหวัด ชลบุรีโดยกำเนิด

นาย สมเกียรติ ปานแดงเป็นบุตร นาย สมนึก ปานแดง กับ นาง สก (รุ่งสว่าง) ปานแดง

ได้สมรสกับ นาง ดารณี (เอี่ยมบุญ) ปานแดง

มีบุตรด้วยกัน 2 คน 1.ดช.จุลานนท์ ปานแดง (นนท์) 2.ดช.จุลจักร ปานแดง (นัท) น้องสาว ชื่อ นางสาว จุฑามาศ ปานแดง