บาเบลและกล่องผู้ใช้
th-0 ผู้ใช้คนนี้ไม่มีความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย (หรือเข้าใจได้ด้วยความยากลำบาก)
en-N This user has a native understanding of English.
fr-3 Cet utilisateur dispose de connaissances avancées en français.
ผู้ใช้ตามภาษา

#REDIRECTwikidata:User:PinkAmpersand
หน้านี้คือหน้าเปลี่ยนทางแบบอ่อน

#REDIRECT[[::en:User:PinkAmpersand|:en:User:PinkAmpersand]]
หน้านี้คือหน้าเปลี่ยนทางแบบอ่อน