ผู้ใช้:Strponsu/กระบะทราย

เรดิโอเน็ตเวิร์คลำปางแก้ไข

สถานีวิทยุออนไลน์เรดิโอเน็ตเวิร์ค เอ็กคูลซิฟวาไรตี้ จังหวัดลำปางแก้ไข

เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พศ.2560 เกิดจากการทดลองศึกษาการออกอากาศด้านสื่อออนไลน์ของนักศึกษา โดยไม่แสวงหาผลกำไรจากทางธุรกิจ แต่จะมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านต่างๆของทางจังหวัด และกระจายเสียงผ่านทางอินเทอร์เน็ต ออกอากาศจากสตูดิโอพีทีเอ็ม ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ซึ่งแต่เดิมชื่อว่าสถานีวิทยุออนไลน์เขลางค์วาไรตี้ ออกอากาศในรูปแบบออนไลน์เฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา08.00-21.00น. ออกอากาศได้2เดือนก็หยุดอากาศชั่วคราว และเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2561 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นสถานีวิทยุออนไลน์เรดิโอเน็ตเวิร์ค เอ็กคูลซิฟวาไรตี้ ออกอากาศวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา05.00-21.00 น. ซึ่งแบ่งเป็นวันจันทร์-ศุกร์ ออนแอร์ในรูปแบบแนวเพลงสตริง วันเสาร์-อาทิตย์ ออนแอร์ในรูปแบบแนวเพลงลูกทุ่ง ปัจจุบันได้มีนายสถาพร สุทาคำ รับหน้าที่เป็นผู้ควบคุมและดูแลสถานีวิทยุออนไลน์แห่งนี้ ในส่วนด้านการรับฟังสามารถรับฟังได้ผ่านทางแอพพลิเคชั่น และทางเว็บไซต์ ปัจจุบันยังออกอากาศอยู่ ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.libazz.com/Radio/intro.php

ออกอากาศ แนวเพลง เวลาออกากาศ
วันจันทร์-ศุกร์ สตริง 05.00-21.00
วันเสาร์-อาทิตย์ ลูกทุ่ง 05.00-21.00