บัณฑิตศึกษาด้านสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ในสหรัฐอเมริกา

กำลังทำวิจัยเรื่องพฤติกรรมการค้นและการแบ่งปันข้อมูลสารสนเทศในช่วงวิกฤตการณ์ทางสังคมและการเมือง ซึ่งงานวิจัยในปัจจุบันใช้เหตุการณ์การก่อรัฐประหารเมื่อปี 2549 เป็นกรณีศึกษา

หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ songphan [dot] coup06 [at] gmail [dot] com