หม่อมหลวงพรรณพุฒิภัทร จุฑาเทพ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 2 มีนาคม พ.ศ. 2537
ราชสกุลจุฑาเทพ
ศาสนา พุทธ


มล.พรรณพุฒิภัทร กรองแก้ว จุฑาเทพ เป็นธิดาในมรว.พุฒิภัทร จุฑาเทพ กับ คุณกรองแก้ว จุฑาเทพ ณ อยุธยา