SnowflakePie
เพศไม่ระบุ
สรรพนามเรา/คุณ/เขา
เริ่มเขียน31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
สิ่งที่สนใจความบันเทิง
ความตั้งใจพัฒนาบทความบันเทิงต่าง ๆ

SnowflakePie มีความสนใจในด้านบันเทิงหลาย ๆ ด้าน เช่น ละคร . ภาพยนตน์ , เพลง . นักแสดงและศินปิน ฯลฯ