ผู้ใช้:Smirk F./ทดลองเขียน

มิซากะ มิโคโตะ
御坂 美琴
เกิด5.2
ธงของประเทศญี่ปุ่น ญี่ปุ่น จังหวัดคานางาวะ
ถิ่นพำนักธงของประเทศญี่ปุ่น ญี่ปุ่น โตเกียว เมืองแห่งการศึกษา
สัญชาติธงของประเทศญี่ปุ่น ญี่ปุ่น