อย่าเข้ามาหาผม
ผมจะมาวิกิพีเดียภาษาไทยวันนี้ วันสุดท้าย(1สิงหาคม 2552)เพราะผมอยากฝึกประสบการณ์ใช้ในต่างประเทศ หลังจากนั้น ผมจะไม่เข้ามาอีกเลย
Do not come to me
Thai language wikipedia I came today. Last Day (1 August. 2009) because I like training experience in foreign language wikipedia, then I will not come again
不要来找我
泰语维基我今天。最后一天( 8月1日。 2009年) ,因为我喜欢训练经验,外语维基百科,那么我将不会再来
私に来てはいけない
今日来タイの言語ウィキペディア。最終日( 8月1日。 2009 )ため、私は外国語のウィキペディアでの経験の訓練のように、もう二度と来ないだろうし
لا تأتي لي
ويكيبيديا باللغة التايلندية جئت اليوم. آخر يوم 1 آب / أغسطس 2009) لأنني أحب التدريب الخبرة في لغة أجنبية ويكيبيديا ، فإنني لن يأتي مرة أخرى
나한테 오지 마!
오늘 내가 온 태국어 위키 피 디아. 마지막 주 (8월 1일. 2009) 위키 피 디아에 경험이 있기 때문에 외국의 언어 교육처럼, 다시는 오지 않을 것입니다

สหายฟอนต์สนับสนุนให้...