ผู้ใช้:Piphat898/ทดลองเขียน

Piphat898/ทดลองเขียน
ศูนย์ศาสนารัตนโกสินทร์ ณ ที่พักสงฆ์ป่าพระศรีภูริตธรรม.jpg
ชื่อสามัญที่พักสงฆ์ป่าพระศรีภูริตธรรม
ที่ตั้ง185 หมู่ 11 ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
ประเภทที่พักสงฆ์พระศรีภูริตธรรม
นิกายธรรมยุติกนิกาย
เจ้าอาวาสที่พักสงฆ์ป่าพระศรีภูริตธรรม
เว็บไซต์www.phrasriphuritadham.com
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ภาพภายในที่พักสงฆ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข


[[หมวดหมู่:สิ่งก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ.]]