ศุภกิจ อิ่นนาย หรือ บีม เกิดวันที่ 7 ตุลาคม 2553 เป็นบุตรชายของ คำ อิ่นนาย ศุภกิจได้เข้าร่วมการร้องเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งบุคคลนี้มีมิตรสหายคือ ภูดิส ศรเศรษฐี เกิดวันที่ 22 เมษายน 2564 นักวาดภาพ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ต่อมาได้หักวาพภาพในแอปพลิเคชัน ซึ่งวาดภาพของ พระบรมวงศานุวงศ์สมัยก่อนต่างๆ