เนื้อหาที่นำมาเป็นเนื้อหาที่สามารถเผยแพร่ได้เพราะนำมาจากสืบสันติวงศ์