ยกเลิกผู้ใช้นี้ รบกวนผู้ดูแลลบบัญชีผู้ใช้นี้ ให้ด้วย เหตุผล ไม่ชอบผู้ใช้ชื่อ Sry85