งานที่ทำเป็นประจำ แก้ไข

  1. ตรวจสอบบทความใหม่ จาก พิเศษ:หน้าใหม่
  2. ตวรจสอบการแก้ไข และ ย้อนการก่อกวน

เก็บกวาด แก้ไข

  1. เก็บกวาดบทความที่อยู่ใน หน้าชั่วคราว
    • ทำการย้ายไปยังหน้าบทความหลังเรียบร้อยแล้ว 19:58, 17 ตุลาคม 2555

หมุด แก้ไข

  1. จัดการกับแม่แบบทั้งสองตามความสมควร