นาย
ภควัต สิมาธรรม
จ้า
PakaSima.jpg
เกิด14 เมษายน ค.ศ. 1997 (23 ปี)
โรงพยาบาล ป.แพทย์,นครราชสีมา,ประเทศไทย
ถิ่นพำนักตัวเมืองชัยภูมิ,ชัยภูมิ,ประเทศไทย
สัญชาติไทย
ชาติพันธุ์ไทย
พลเมืองไทย
การศึกษาสูงสุดกำลังศึกษาระดับ มัธยมศึกษา ที่ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
อาชีพนักเรียน,นักศึกษา
องค์การกระทรวงศึษา
มีชื่อเสียงจากPK,PakaSima,Vintage,คุณชาย
ผลงานเด่น
การตัดต่อรูปภาพ,แต่งภาพ,ถ่ายภาพ
แบบแผนการกล่าวถึงการศึกษา คือ การลงทุน ที่คุ้มค่า
บ้านเดิมชัยภูมิ
ส่วนสูง166
น้ำหนัก62
ศาสนาพุทธ
นิกายธรรมยุติกนิกาย
คู่สมรสไม่มี
บิดามารดานายสุนันท์ สิมาธรรม
นางทัศนีย์ สิมาธรรม
ญาติมี
เว็บไซต์https://www.facebook.com/PakawatSimatham
ลายมือชื่อ
PKรายเซ็นต์.jpg