นพ.นันทศักดิ์ ทิศาวิภาต
นพ.นันทศักดิ์ ทิศาวิภาต

นพ.นันทศักดิ์ ทิศาวิภาต ชำนาญพิเศษด้านประสาทศัลยศาสตร์

การศึกษาแก้ไข

การศึกษา

    • 2527 ปริญญาทางการแพทย์/แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)/คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
    • 2546 เวชศาสตร์ครอบครัว /Thai Medical Council
    • 2532 ประสาทศัลยศาสตร์ /Thai Medical Council /Siriraj Hospital

ศูนย์คลินิกแก้ไข

ศูนย์อุบัติเหตุกรุงเทพ,ศูนย์สมองและระบบประสาทกรุงเทพ,ศูนย์สมองและระบบประสาทกรุงเทพ,ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพกรุงเทพ,ศูนย์รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา,สถาบันโรคกระดูกสันหลังกรุงเทพ,คลินิกโรคหลอดเลือดสมอง ,คลินิกปวดศีรษะ ,คลินิกลมชัก,คลินิกพาร์กินสัน ,คลินิกความจำ ,คลินิกศัลยกรรมทั่วไป[1]


อ้างอิงแก้ไข

  1. รายขื่อแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ

ศูนย์สมองและระบบประสาทโรงพยาบาลกรุงเทพ