ผู้ใช้:Nullzerobot/แจ้งเตือนการโยงไปยังหน้าแก้กำกวม

การทำงาน

แก้

ตรวจการเพิ่มลิงก์ต่าง ๆ ตลอดเวลา เมื่อพบว่าลิงก์ดังกล่าวเป็นหน้าแก้ความกำกวมก็จะบันทึกรายการไว้ และรอรายงานพร้อมกันทีเดียวทุก ๆ 3 วัน (เหมือนว่า 1 วันจะถี่เกินไป) ทั้งนี้ก่อนรายงานบอตจะทำการตรวจสอบอีกครั้งว่าลิงก์ดังกล่าวยังมีอยู่ในหน้านั้นหรือไม่

ไม่รับการแจ้งเตือน

แก้

สำหรับวิธีไม่รับการแจ้งเตือน สามารถทำได้โดยเพิ่ม [[หมวดหมู่:ผู้ใช้ที่เลือกไม่รับข้อความแจ้งโยงไปยังหน้าแก้กำกวมโดยบอต‎]] ที่หน้าคุยกับผู้ใช้ของคุณ (ห้องสนทนาของคุณ) โดยสามารถใส่ไว้ที่ส่วนใดก็ได้ในหน้าดังกล่าว เมื่อบอตตรวจพบคำดังกล่าวก็จะไม่แจ้งเตือน

ดูเพิ่ม

แก้