สวัสดีครับ ผม ณัฐพงษ์ แก้วถนอม ชื่อเล่น ฟลุค เป็นคนพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ผมเป็นคนที่ชอบค้นคว้าหาความรู้ และวิกิพีเดียก็ช่วยได้มากเลยทีเดียว วันนี้ผมจึงอยากร่วมพัฒนาวิกิพีเดียด้วย

ตอนนี้ผมกำลังพยายามฝึกภาษาอยู่ เพราะผมชอบภาษามาก ผมตั้งเป้าหมายว่าจะเก่งภาษาให้ได้มากกว่า 10 ภาษา ดังนั้น ผมจึงต้องหาวิธีพัฒนาตนเอง

และตอนนี้ ผมก็คิดว่า ผมน่าจะลองแปลภาษาของบทความต่างๆ ในวิกิพีเดีย เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะของผม ตลอดจนเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้กับสังคม

วิกิพีเดียไทยของเรา

แล้วเจอกันในบทความครับ