ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิทวารวดี
ผู้ใช้คนนี้ติดตั้งและใช้งาน
สคริปต์จัดให้
th-N ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่
AmEผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน
This user uses American English.
ผู้ใช้คนนี้สามารถอ่านและเขียนตัวเมืองได้ดี