User:Nacres คือ บริษัท นาเครส จำกัด เป็นบริษัทดำเนินกิจการเกี่ยวกับการออกแบบ สร้าง และให้คำปรึกษาทางวิศวกรรม

คำว่า "นาเครส (Nacres)" มาจากคำว่า nacre (เน-เครอส์) ซึ่งแปลว่า "เปลือกหอยมุก"

อนึ่งนาเครสไม่ได้เข้ามาในวิกิพีเดียเพื่องานธุรกิจหรือโฆษณา แต่นาเครสหวังที่จะเข้ามาเพื่อตอบแทนสังคมด้วยการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมและความสามารถทางภาษา ผ่านการเขียนบทความหรือแปลบทความบนวิกิพีเดีย อีกทั้งยังยินดีที่จะเผยแพร่สภาพการทำงานจริง โดยการยอมรับใช้ครีเอทีฟคอมมอนส์ เพื่อการเผยแพร่อันจะเป็นสาธารณประโยชน์สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจในบทความทั่วไป

ผู้เขียนหลักที่รับผิดชอบชื่อบัญชี user:nacres ในวิกิพีเดียคือ user:Brandy Frisky

ผู้ใช้:Brandy Frisky/private engineering project

Without engineering, civilisations would have no exsitence

ความสนใจแก้ไข

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมเครื่องกลแก้ไข

ความรู้พื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกลแก้ไข

เครื่องมือทางวิศวกรรม (วิศวกรรมเครื่องกล )แก้ไข

ที่เกี่ยวกับงานแก้ไข


อื่น ๆแก้ไข