Limpaphat
Limpaphat
วันเกิด15 สิงหาคม
อาชีพนักศึกษาสถาปัตยกรรม
เพศชาย
สรรพนามผม/คุณ/เขา
เริ่มเขียนดูปูมเริ่มเขียน
สิ่งที่สนใจโรงเรียน มหาวิทยาลัย
ความตั้งใจพัฒนาบทความโรงเรียน


ยินดีต้อนรับเข้าสู่ หน้าผู้ใช้:Limpaphat

หากมีคำถามหรือข้อสงสัย สามารถเพิ่มข้อความมาได้ที่หน้าพูดคุย