เกี่ยวกับผู้ใช้ แก้

สนใจเป็นผู้เขียน เพราะทราบว่าวิกิพีเดียไทยมีเนื้อหาน้อยมากเมื่อเทียบกับเนื้อหาที่มีในภาษาอังกฤษและภาษาอื่่นๆ และมีการเติบโตช้า จึงคิดว่าหากมีเวลาจะได้ช่วยสร้างบทความเพิ่มขึ้น และปรับปรุงเนื้อหาที่เป็นภาษาไทยให้สมบูรณ์ขึ้น แต่ก็ยังไม่ทราบว่าจะทำได้แค่ไหน