กรกฎ เชาวะวณิช ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ สถาบันจัดการความรู้เพื่อสังคม(สคส.) เป็นโครงการหนึ่งของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) สนใจเรื่องพัฒนาการของ Internet และ Open Source Software เป็นผู้ร่วมก่อตั้งเว็บลานธรรมเสวนา

ติดต่อได้ที่ อีเมล์: korakot at gmail dot com
โทรศัพท์: 01-733-7330