TH-Wikimedia 003.pngผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกวิกิมีเดียประเทศไทย
Dharmacakra flag (Thailand).svgผู้ใช้คนนี้นับถือศาสนาพุทธ
ドラ
えもん
ผู้ใช้คนนี้ชื่นชอบโดราเอมอน

Kang2540 (นามแฝง) เริ่มศึกษาข้อมูล และแก้ไขวิกิพีเดียวเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554