วิกิพีเดีย:บาเบล
thผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่
loผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาลาวเป็นภาษาแม่
ผู้ใช้ตามภาษา

ผมใช้ชื่อว่า Juidzi นะครับ ผมถกประเด็นเรื่องสัทศาสตร์ และสัทระบบครับ