ชื่อ : วัชร์ศิธร ผลัญชัย อายุ : 16 ปี ชอบเรื่อง : การ์ตูน สัญชาติ : ไทย