เกี่ยบกับผมแก้ไข

การที่ผมเข้ามาเพราะมีเนื้อหาสาระมากมาย ผมชอบที่นี่มากอยากแก้ไขเองที่อยากรู้และไม่เคยเห็นมาก่อน