Wikimedia logo family complete-2013.svgผู้ใช้คนนี้ได้สร้างบัญชีทั่วโลกแล้ว บัญชีหลักของผู้ใช้คนนี้อยู่ที่ วิกิพีเดีย (Farsi).