Wikimedia logo family complete-2013.svgผู้ใช้คนนี้ได้สร้างบัญชีทั่วโลกแล้ว บัญชีหลักของผู้ใช้คนนี้อยู่ที่ วิกิพีเดีย (Farsi).
ดึงข้อมูลจาก "https://th.wikipedia.org/wiki/ผู้ใช้:Gnosis"