ผู้ใช้:FaxCharrunchon/กระบะทราย

FaxCharrunchon/กระบะทราย
กำกับภัคชยศ จรัญชล
บทภาพยนตร์ภัคชยศ จรัญชล
นักแสดงนำ
 • นริศรา โพธิ์ลาภด้วง
 • กิตติธัช แสงสุขวาว
 • กุลนิษฐ์ บุญมั่น
 • ปฏิพล ศรีสุวรรณ์
 • ขนิษฐภัทร คำสัตย์
 • พัชรี กลมเกลี้ยง
 • มาริสา วัฒนา
 • จิรพล สุขคงเจริญ
 • พิชญาพร ตั้งกมลสถาพร
 • ศุภกร ยิ่งยง
 • ปรัชญา นาดี
 • วายุ ชาญพนา
 • ศรีวรรณ ศิริปอง
 • ดาริกา นันทะสังข์
 • เจนจิรา สร้อยมาลา
 • พีรพัฒน์ พงศ์พุทธชาติ
 • ยาหยี พูลสวัสดิ์
 • เนื้อหารายการสัญลักษณ์
ตัดต่อภัคชยศ จรัญชล
ประเทศไทย
ภาษาไทย

ความเป็นมาแก้ไข

faxfilmiling เป็นค่ายภาพยนตร์สั้นที่จัดสร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงของผู้ชม เป็นผลงานของกลุ่มนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ในจังหวัดจันทบุรี โดยมีการสร้างทั้ง Music Video (FaxFilmiling version) และ ภาพยนตร์สั้นต่างๆขึ้นมากมาย ทั้งนี้ ภาพยนตร์สั้นของ FaxFilmiling สร้างขึ้นเพื่อการประกวดในเวทีต่างๆ faxfilmiling แจ้งเกิดกับผลงาน Music Video ผลงานแรกของค่าย (Music Video คุณและคุณเท่านั้น) โดยมีการเผยแพร่ทาง facebook เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 ทำให้ FaxFilmiling เป็นที่รู้จักของหลายๆคน นอกจากนั้น ภาพยนตร์สั้นหลายๆเรื่องของ FaxFilmiling ยังได้รับรางวัลจากหลายเวทีการประกวด ทั้งในระดับ เยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี และ ระดับมัธยมศึกษา และยังเป็นที่กล่างถึงของหลายๆเวทีการกวด เช่นภาพยนตร์สั้นเรื่อง บุคคลต้นแบบ , เฟรนชิพเล่ม 2 , I'm sorry ผมขอโทษ , บทเรียน

ผลงานภาพยนตร์สั้นแก้ไข

ปี/เดือน เรื่อง ผลการตัดสิน ระดับ เผยแพร่ทาง
2556/10 รักเอิร์ธ Love โลก เข้ารอบ 12 ทีมสุดท้าย ประเทศ [1] ไม่มีการเผยแพร่
2556/10 เฟรนชิพ ไม่เข้ารอบในการประกวด trueplookpanya
2556/11 เพื่อพ่อ ชมเชย ประเทศ [2] ไม่มีการเผยแพร่
2557/01 บุคคลต้นแบบ รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเทศ ไม่มีการเผยแพร่
2557/06 I'm sorry ผมขอโทษ รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเทศ [3] youtube
2557/08 บทเรียน ชนะเลิศ เขต [4] ไม่มีการเผยแพร่
2557/09 เฟรนชิพเล่ม 2 ชนะเลิศอันดับ 1 ขวัญใจมหาชน ประเทศ [5] youtube
2557/06 เฟรนชิพเล่ม 2 ชมเชย ช้างเผือกพิเศษ ประเทศ youtube

ผลงาน Music Videoแก้ไข

ผลงาน Music Video ของ faxfilmiling จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงของผู้ชมเท่านั้น

ปี / เดือน เรื่อง เผยแพร่ทาง
2556/09 MV คุณและคุณเท่านั้น facebook
2556/12 MV โสดกระปริบกระปรอย facebook
2557/03 MV มีฟอร์ม youtube
2557/10 MV แล้วแต่จะคิด youtube

[6]

กระแสตอบรับแก้ไข

กระแสตอบรับทาง onlineแก้ไข

FaxFilmiling เป็นค่ายภาพยนตร์สั้นที่ได้รับการตอบรับดีใน จังหวัดจันทบุรี จาก นักเรียนในจังหวัดจันทบุรีในโรงเรียนต่างๆ ผลงานที่มีการเผยแพร่ทาง facebook และ youtube จะมีกระแสตอบรับในโลก online ดีมาก เช่น เฟรนชิพ มียอดวิวรวม 4000 วิว MV มีฟอร์มยอดวิวรวม 3000 วิว และอีกหลายๆผลงานก็ยังได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากผู้ชมเป็นจำนวนมาก

กระแสตอบรับในเวทีการประกวดแก้ไข

นอกจากนี้ FaxFilmiling ยังได้รับกระแสตอบรับดีจาก เวทีการประกวดภาพยนตร์สั้นต่างๆ ทั้งยังเป็นที่กล่าวถึง ของหลายๆคนในการประกวด นอกจากนี้ ผลงานภาพยนตร์สั้น เรื่อง เฟรนชิพเล่ม 2 ยังได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากผู้ชมในเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 18 ทำให้ภาพยนตร์สั้นเรื่อง เฟรนชิพเล่ม 2 ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชน อันดับที่ 1 ในเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 18

รางวัลและการเข้ารอบแก้ไข

 • เข้ารอบ 12 ทีมสุดท้าย "ภาพยนตร์สั้นเรื่อง รักเอิร์ธ Loveโลก"
 • ชมเชยระดับประเทศ "ภาพยนตร์สั้นเรื่องเพื่อพ่อ"
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 "ภาพยนตร์สั้นเรื่องบุคคลต้นแบบ"
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 "ภาพยนตร์สั้นเรื่อง I'm sorry ผมขอโทษ"
 • ชนะเลิศอับดัย 1 สาขาขวัญใจมหาชน "ภาพยนตร์สั้นเรื่องเฟรนชิพเล่ม 2"
 • ชมเชย สาขาช้างเผือกพิเศษ "ภาพยนตร์สั้นเรื่องเฟรนชิพเล่ม 2"

การออกรายการโทรทัศน์แก้ไข

 • รายการหนังสั้น HD
 • รายการเด็กอวดดี สถานีโทรทัศน์ NBT
 • รายการข่าว ctv
 • รายการข่าว สถานีโทรทัศน์ Thai tbs

อ้างอิงแก้ไข

 1. รักเอิร์ธ Love โลก เข้ารอบ 12 ทีมสุดท้าย SCP Thailand Video Award
 2. เพื่อพ่อเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย โครงการประกวดหนังสั้น ทำดีเพื่อสังคมที่ดี
 3. I'm sorry เข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย โครงการประกวดหนังสั้น ทำดีเพื่อสังคมที่ดีปีที่ 2
 4. โรงเรียนเบญจมราชูทิศได้รับรางัวลชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับเขต การประกวดศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 64
 5. ภาพยนตร์สั้นเรื่อง เฟรนชิพเล่ม 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 สาขาขวัญใจมหาชน จากเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 18
 6. รวมผลงาน FaxFilmiling 2013-2014