ผู้ใช้รายนี้เคยเข้ามาหาข้อมูลใน en.wikipedia.org ในเวลาต่อมาเมื่อทราบว่ามี th.wikipedia.org ก็เข้ามาหาข้อมูลเช่นเดิม จนวันหนึ่งได้เห็นบทความในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งเขียนกับ th.wikipedia.org ว่าเป็นสารานุกรมที่ทุกคนสามารถเข้ามาเขียนได้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็เริ่มช่วยเขียนสารานุกรม

ดูประวัติอัปโหลดภาพของผู้ใช้ DoRaEMinMoN