ผม ส.อ.ธีรเจฐฒ์ พ่อเป้นกำนัน แม่เป็นลูกชาวนา ผมเป็นทหาร

เกิดดร
อังคาร 1974