ฉันสนใจคำประพันธ์ร้อยกรองมาตั้งแต่เป็นนักเรียนมัธยม และได้ลองแต่งเล่นอยู่บ้าง เข้ามาเพิ่มเติมข้อมูลเรื่องแรกในวิกิพีเดีย ในเรื่องโคลงสี่สุภาพเป็นประเดิม ยังเงอะงะงุนงงเพราะไม่เคยรู้เรื่องภาษาดิจิตอลเลย จึงต้องพึ่งพาสมาชิกเดิมๆ ของวิกิพีเดียช่วยเหลือแก้ไขกันเอง (คงมีอยู่แล้ว) ความสนใจเรื่องโคลงสี่สุภาพนั้นเริ่มจากที่มีการจัดประกวดโคลงสี่สุภาพสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาส 60 ปี ทรงครองราชย์ จึงได้ลองแต่งจากความจำเก่าๆ มานะส่งเรื่องไปด้วยตนเอง แต่ภายหลังมาศึกษาแบบอย่างคำประพันธ์ใหม่ว่าที่ถูกต้องเป็นอย่างไร จึงพบว่าฉันแต่งผิดฉันทลักษณ์มากมาย (น่าอายจริง) ก็เลยค้นคว้าละเอียดมากขึ้นแล้วปรับแก้ไขใหม่ และสามารถแต่งเรื่องราวอื่นๆ ได้อีกหลายบท สนุกดี น่าที่จะกลับมาสร้างความนิยมได้ใหม่ แต่ในวิกิพีเดียไม่มีข้อมูลเลย จึงได้นำมาลงไว้ หากผิดเรื่องลิขสิทธิ์อย่างไรคงมีผู้แนะนำภายหลัง และขอชี้แจงในที่นี้ว่าเป็นเจตนาเพื่อสร้างความรู้และก่อความนิยมในการแต่งโคลงสี่สุภาพเท่านั้นมิได้มีเจตนาอวดอ้างเอาความรู้ว่าเป็นของตนเองแต่อย่างใดทั้งสิ้น ข้อมูลที่ได้มานั้นได้มาจากหนังสือแบบเรียน และหนังสือวรรณคดีหลายเล่ม แต่ล่าสุดเป็นหนังสือการประพันธ์โคลงสี่สุภาพ ของกรมศิลปากรซึ่งละเอียดพิสดารมาก น่าที่กรมศิลปากรจะนำมาลงในวิกิพีเดียอย่างยิ่ง (ทำไมไม่ทำ?)จึงได้เรียบเรียงและปรับย่อลงเพื่อลงในวิกิพีเดีย เห็นสมควรหรือไม่อย่างไรขอโปรดชี้แนะด้วยเถิด

เริ่มใช้อินเทอร์เน็ตเมื่อ มกราคม พ.ศ. 2551 รวม 1 ปีครึ่ง จนบัดนี้ (12 ก.ค. 2552) นามที่ใช้ในอินเทอร์เน็ต dhanitar, dhanita, ratinath, ni_gul, tnitarpk

คู่มือในการเขียน http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2:%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99 การอ้างอิงในวิกิพีเดีย http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2:%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B2 บรรณานุกรม, ท้ายเรื่อง http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1